Καλέστε μας
2310212319

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ

Όσοι επιθυμούν να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα από τα δεδομένα που διαθέτουν προς επεξεργασία.

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

    Βασικός μας στόχος είναι οι στατιστικές αναλύσεις ακαδημαϊκού προσανατολισμού, μέσω της διάδοσης πολυπαραγοντικών μεθόδων που υλοποιούνται με το πρωτότυπο Ελληνικό λογισμικό MAD(Methodes d' Analyse des Donnees) με το οποίο ο ερευνητής πραγματοποιεί πληθώρα αναλύσεων κλασικής και πολυδιάστατης στατιστικής επεξεργασίας και ποιοτικών δεδομένων.

  • ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

    Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την σπουδάζουσα νεολαία να παρουσιάσει άρτια τα στατιστικά αποτελέσματα των προπτυχιακών, των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών τους εργασιών.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

    Προσφέρουμε την γνώση και την εμπειρία μας σε κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να αναλύσει τα στοιχεία που διαθέτει, με μεθόδους και τεχνικές πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης, με μοναδικό στόχο να αποκομίσει από την ανάλυση τους τα απαραίτητα εφόδια για τον μελλοντικό της προγραμματισμό.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εδώ θα βρείτε τις συχνότερες ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους που απασχολούν κάθε υποψήφιο πελάτη.

Τι περιλαμβάνει η Ανάλυση Δεδομένων

Ο John Tukey ήταν αυτός που διαχώρισε πρώτος την Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση από την Κλασικά Στατιστική, δίνοντας την ονομασία Ανάλυση Δεδομένων και την παρουσίασε ως ανεξάρτητη επιστήμη. Σύμφωνα με αυτόν η Ανάλυση Δεδομένων περιλαμβάνει: 1. Τρόπους σχεδιασμού και συλλογής των δεδομένων προκειμένου η ανάλυση να καταστεί πιο εύκολη, ορθή και ακριβής. 2. Διαδικασίες ανάλυσης. 3. Τεχνικές ερμηνείας και αποτελεσμάτων.

Για ποια δεδομένα είναι απαραίτητη η χρήση μεθόδων ανάλυσης δεδομένων.

Για τα ποιοτικά δεδομένα

Τι περιλαμβάνει το λογισμικό MAD

Περιλαμβάνει Κλασικές στατιστικές μεθόδους ανάλυσης, όπως έλεγχοι υποθέσεων, ανάλυση της διακύμανσης, απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, χρονολογικές σειρές, μη παραμετρικούς ελέγχους κ.λ.π, καθώς και οκτώ μεθόδους πολυπαραγοντικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, όπως η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, η Κύριες Συνιστώσες, η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση, η Ανάλυση Τάξεων, η Διακριτική Παραγοντική Ανάλυση, η Διακρίνουσα Ανάλυση, η Συνεπαγωγική Στατιστική και η Ιεραρχική Ανάλυση. Το μενού περιλαμβάνει και πλείστες όσες διαδικασίες μετασχηματισμού των δεδομένων πριν τεθούν σε εφαρμογή οι διάφορες μέθοδοι ανάλυσης, όπως η δημιουργία ενός λογικού πίνακα 0-1, ή ενός πίνακα BURT και διαδικασίες επεξεργασίας πολυδιάστατων πινάκων, όπως η μετατροπή ενός τρισδιάστατου πίνακα δεδομένων σε πίνακα κατάλληλο προς στατιστική επεξεργασία.

Τι προσφέρει η μέθοδος KARAP

Προσφέρει το παραγοντικό χώρο 1x2x3 με το οποίο εντοπίζονται τα "ορφανά" αντικείμενα.

Τι είναι τα «ορφανά» αντικείμενα

Τα ορφανά αντικείμενα είναι τα σημεία εκείνα που στον τριδιάστατο υποχώρο δεν συνδέονται με καμιά μεταβλητή. Συνεπώς είναι ένα στοιχείο προς διερεύνηση

Τι ακριβώς επιτυγχάνεται με την μέθοδο KARAP

Η μέθοδος KARAP εξασφαλίζει στον ερευνητή συμπαγείς κλάσεις, ως προς την μοναδικότητα της συμπεριφοράς των αντικειμένων κάθε συστάδας μεταβλητών, αφού περιλαμβάνει μόνο αντικείμενα των οποίων το προφίλ συνδέεται με συγκεκριμένες μεταβλητές της κάθε συστάδας.

Πότε κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος KARAP

Κρίνεται σκόπιμο, όταν πρόκειται να ερευνηθεί η σύνδεση των αντικειμένων με συγκεκριμένες μεταβλητές, αφενός να χρησιμοποιηθεί το σύνολο των παραγόντων που προκύπτουν μετά την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, αφετέρου να χρησιμοποιηθεί η προτεινόμενη διαδικασία ταξινόμησης με την ονομασία karap, αφού ο ερευνητής εντοπίζει την μοναδικότητα της σύνδεσης των αντικειμένων εντός των κλάσεων με κάθε διαβάθμιση των μεταβλητών, ερμηνεύοντας με ευκολότερο τρόπο την συμπεριφορά του συνόλου των αντικειμένων.

Τι απεικονίζουν τα διαγράμματα ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ

Με τα διαγράμματα Καραπιστόλη απεικονίζεται παραστατικά ο τριδιάστατος υποχώρος στο επίπεδο, ώστε ο ερευνητής να μην χρειάζεται να πραγματοποιήσει ταξινόμηση , ώστε να μην συγχέει γειτονικά σημεία τα οποία ανήκουν σε διαφορετικούς υποχώρους του R3

Τι ακριβώς επιτυγχάνεται με την μέθοδο BENKAR

Με την μέθοδο BENKAR αξιολογούμε την ταξινόμηση Ν αντικειμένων που προήλθε από την εφαρμογή της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης με την μέθοδο FACOR είτε την μέθοδο VACOR.

Τι επιτυγχάνεται με την μηχανή μάθησης SVM

Με την μηχανή μάθησης SVM αξιολογείται αντικειμενικά κάθε μορφή ταξινόμησης με οποιαδήποτε μετρική και αν δημιουργήθηκε, βοηθώντας τον ερευνητή στη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ δύο διαφορετικών μεθόδων ταξινόμησης, αλλά και στην διαπίστωση της ομοιογένειας των κλάσεων κάθε ταξινόμησης.

Γιατί να μας επιλέξετε

Εγγύηση της αποτελεσματικότητας αποτελούν οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, καθώς η ανάλυση των δεδομένων δυναμώνει την επιχειρηματικότητα για ανάπτυξη και πρόοδο κάθε είδους δραστηριότητας.

Η αποστολή μας

Σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε το Ελληνικό κοινό που ασχολείται με στατιστικές αναλύσεις για τις δυνατότητες που παρουσιάζονται με τις εφαρμογές των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων, κυρίως σε πολυδιάστατα ποιοτικά δεδομένα, που αφορούν είτε επιχειρηματικές έρευνες, είτε δεδομένα αγοράς και κοινής γνώμης.

Μόνο δημιουργικές λύσεις

Απαντάμε σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ασχολούμενος με ανάλυση στατιστικών δεδομένων, τα οποία αξιοποιούμε σε χρήσιμη γνώση η οποία αποτελεί σε κάθε περίπτωση μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας.

ΠΟΙΑ ΛΥΣΗ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ;